LƯU Ý

Các doanh nghiệp đã sử dụng phần mềm khai Hải quan điện tử như ECUS thì có thể thực hiện khai báo nộp phí trực tiếp trên phần mềm.

Các doanh nghiệp không dùng phần mềm khai Hải quan điện tử hoặc phần mềm chưa được tích hợp chức năng khai báo nộp phí thì thực hiện khai nộp phí trên website.

 Số điện thoại hỗ trợ thường trực:

02253.746.768 hoặc 02253.746.656

 Số điện thoại:

0866 464 508 hoặc 0364 716 569

 Email liên hệ:

vanphongcvdtnd@haiphong.gov.vn; cangvudtnd@haiphong.gov.vn

 Địa chỉ:

Cảng vụ đường thủy nội địa Hải Phòng - Số 1 Cù Chính Lan, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng
THÔNG BÁO
Mới 

Về việc triển khai thu phí theo hình thức Ký quỹ từ ngày 15/01/2024
Xem chi tiết thông báo 

Về việc phát hành biên lai thu phí điện tử có gắn mã QR code từ ngày 01/11/2023
Xem chi tiết thông báo 

Về việc giảm mức thu phí đối với hàng hóa vận chuyển bằng phương tiện thủy nội địa từ ngày 01/01/2023
Xem chi tiết thông báo 
Xem Nghị quyết 21

Về việc giải quyết hồ sơ để nghị hoàn trả tiền phí cơ sở hạ tầng cảng biển tồn đọng trước ngày 15/08/2021
Xem chi tiết thông báo
Mẫu đề nghị hoàn tiền và hướng dẫn hoàn trường hợp hủy biên lai Sở Tài Chính
Danh sách hồ sơ Doanh nghiệp cần bổ sung

Về việc điều chỉnh một số mức thu phí trên địa bàn Thành phố Hải Phòng từ ngày 01/04/2022.
Thông báo số 83/TB-CVĐTNĐ

Về việc miễn, giảm một số loại phí, lệ phí trên địa bàn Thành phố Hải Phòng
Thông báo số 359/TB-CVĐTNĐ
Nghị quyết số 11/2021/NQ-HĐND

1. Về việc chuyển nhiệm vụ thu phí sử dụng công trình, kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng trong khu vực cửa khẩu cảng biển Hải Phòng từ Sở Tài chính sang Cảng vụ Đường thủy nội địa Hải Phòng trực thuộc Sở Giao thông vận tại thực hiện từ ngày 15/08/2021.
Thông báo số 188/TB-CVĐTNĐ
Quyết định số 2299-UBND

2. Về việc thực hiện thu phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng trong khu vực cửa khẩu cảng biển Hải Phòng không dùng tiền mặt từ ngày 01/08/2021.
Đề nghị các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa nhập khẩu, hàng hóa xuất khẩu, hàng tạm nhập tái xuất, hàng chuyển khẩu, hàng gửi kho ngoại quan dừng thực hiện nộp phí bằng tiền mặt đối với khoản thu nộp phí sử dụng kết cấu hạ tầng cảng biển. Đẩy mạnh việc nộp phí qua cổng thanh toán 24/7 của tổng cục Hải quan và chuyển khoản qua ngân hàng.
Xem chi tiết thông báo

3. Hướng dẫn nộp phí không dùng tiền mặt:

Hướng dẫn nộp phí cảng biển Hải Phòng qua tài khoản cá nhân của Vietcombank

Hướng dẫn nộp phí hạ tầng cảng biên qua tài khoản cá nhân của Vietinbank

Hướng dẫn quy trình nộp Phí Hạ tầng cảng biển Hải Phòng qua cổng thanh toán 24/7 của TCHQ

4. Thông tin tài khoản Cảng vụ:

- Chủ tài khoản: Cảng vụ Đường Thủy nội địa Hải Phòng
- Số tài khoản : 3511.0.1109448, Mã chương: 421, Tiểu mục: 2267
- Mở tại: Kho Bạc nhà nước Hải Phòng


Đăng nhập hệ thống